zelinioti sofia(+30 6933364777)
zelinioti irini (+30 6999770000)
Apartments: +30 23770 51445 & 0030 23770 51441


sofiazelinioti@gmail.com
zelinioti@gmail.com